Blue/White + little self improvement

LT Šiandien vėl grįžtu su balta spalva. Kada daugiau ją dėvėti, jei ne karštą vasaros dieną. Ši mano vasara kitokia nei anksčiau buvusios. Ne, tikrai ne prastesnė ar ženkliai geresnė, tiesiog visiškai kitokia, pilna naujų įspūdžių, kupina įvairiausių emocijų: džiaugsmo, pasididžiavimo, susimaišiusio su mažyte baime, kai peržengi save, kai pradedi po truputį išlįsti iš savo saugaus kampelio, kai atveri akis ir širdį pasauliui, kai išskėti plačiai rankas ir semi viską į save, viską. Kai pradedi suvokti, kad reikia gyventi čia ir dabar, kad reikia bandyti, net kai labai labai bijai, nes nepabandžius niekada nežinosi, nes nepabandžius visada gailėsies, o kas būtų buvę, jei.. Baisu, bet geriau pabandyti, o gal tas nedrąsus žingsnis atneš tik gerumą. O po to darosi vis drąsiau ir drąsiau. Įdomus tas gyvenimas. Įdomu, kai žmogus, supančiotas kažkokiais baimės, nepasitikėjimo pančiais, bandai po truputį juos nusimesti. Ir dažniausiai galvoji, kad esi toks vienintelis, nedrąsus, toks ir toks… Bet netiesa, visi mes turim savų pančių, su kuriais kovojam ar kažkaip maskuojam. Visi esame vienaip ar kitaip panašūs, lygūs. Žinoma, labai norėtųsi staigiai juos nusimest, kaip kokius drabužius pasikeisti, deja, saviugda nevyksta greitai. Žingsnelis po žingsnelio kasdien, mažytės pergalės, pozityvios mintys, artimų žmonių palaikymas ir jauti, kad daraisi kitoks, lengvesnis, atviresnis… Tad mano vasara kitokia, labai didžiuojuosi ja ir savimi, savo mažomis vidinėmis pergalėmis.  

Kalbant apie derinuką, taigi taigi sale’ų pasekmė :))) oooh kaip smagu gauti tai kas patinka už ypatingai patrauklias sumas, puikumėlis. Įkvepiančio ketvirtadienio, mielosios!!!

*****

EN I am back again with the white color here. When to wear it, if not on a hot summer day. This summer of mine is different than previous ones. No, certainly not a significantly worse or better, just completely different, full of new experiences, full of various emotions: joy, pride, mixed with a little fear when you overstep yourself, when you start slowly crawling out of your safe corner, when you open your eyes and heart to the world, when you widely open your hands and take everything into you, everything. When you start to understand the need to live here and now, that you should try new things even if you are so afraid, because if you don’t try, you will never know and always regret and ask what would have happened if…  Yes, sometimes it’s scary, but you have to try, maybe this little timid step will bring you goodness. And afterwards it’s getting only bolder and bolder. Life is interesting. You are bounded with somewhat fears, lack of self confidence and then you try to get rid off them. And usually you think you are the only one like this, timid and so on… But that’s not true, we all have our clogs that we fight or mask. We are all the same and equal in some way. Of course, everyone wants to take these things off just like clothes, unfortunately, self-improvemet does not happen quickly. It takes time, little step by step every day, tiny victories, positive thoughts, support from your close ones, and you start feeling different, lighter, more open… So my summer is different and I am very proud of her and myself, of my small victories against myself..

Speaking about the outfit, well it is a sales score :)) getting things you really like for a little amount of money, amazing! For now I wish you an inspiring Thursday, dears!!!

Share:

6 Comments

  1. July 31, 2014 / 2:57 pm

    Reallly cute summer look. I like the colors together. I like your blog. Maybe you can visit my blog and follow me.
    x

  2. Anonymous
    August 1, 2014 / 6:47 am

    Gražuolė!!! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?