Merry Christmas!!!!

Šv. Kalėdos atkeliavo į visų mūsų namus!! Norėčiau palinkėti šiltų ir jaukių švenčių su brangiausiais žmonėmis. Susumavus šiuos metus, tai būta visko, ir šilto, ir šalto, bet galiausiai supratau, koks svarbus yra požiūris į gyvenimą. Supratau, kad kiekvienas nutikimas mūsų gyvenime yra patirtis, o patirtis, kad ir kokia ji būtų, yra neįkainojama. Įvairios patirtys formuoja mus, bet visuomet reikia žvelgti optimistiškai ir teigiamai, taip juk ir pritrauksim sėkmę, meilę, laimę. Tad esu dėkinga už 2012 – uosius metus ir plačiai atveriu duris naujiesiems metams. Palieku Jus su citata ir savo dovanėlių pakavimo nuotraukomis. 

“…gyvenimas būna toks, kokį jį susikuri. Kaip į jį žiūri. Stiklinė būna arba pustuštė, arba puspilnė – viskas priklauso nuo požiūrio. Nuo teigiamo požiūrio.”

Linkiu kuo daugiau optimizmo, tikėjimo, meilės, gerumo ir nuoširdumo 2013-aisiais!!!

Christmas has come to all our homes!!! I would like to wish you warm and cozy holidays with your loved ones. To sum up these years, there were everything, a little bit of downs, ups, but eventually I realised how important is the outlook on life. I realised that every incident in our lifes is experience, which one is precious. Experiences shape us and we should always be optimistic and positive, that’s how the succees, love, happiness will come. So I am grateful for the 2012th and I open my doors to the new year widely. I leave you with the photos of my gifts wrapping and qoute.

 

“…life is so, how you create it. How you look at it. The glass is half empty or half full – all depends on the attitude. Positive attitude.”

I wish more optimism, faith, love, kindness and sincerety in 2013!!!

Su meile/With love,
M…

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Looking for Something?